“Büyüme iyimserliği, teknolojik ilerlemenin yan etkileriyle ciddi şekilde test ediliyor” - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

“Büyüme iyimserliği, teknolojik ilerlemenin yan etkileriyle ciddi şekilde test ediliyor” - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Popülerliği esas olarak yangına dayanıklılık, ses emilimi, çekme mukavemeti ve uygun fiyat gibi özelliklerinden kaynaklanıyordu Bir başka örnek ise, 1920’lerde benzin katkı maddesi olarak kullanılan ve yaygın beyin hasarına neden olan bir sinir gazı olan tetraetil kurşunun kullanılmasıdır Ozonu tehdit eden CFC’leri yasaklayan 1987 Montreal Protokolü buna bir örnektir yüzyıldan berie yüzyılda Avrupalılar “ilerleme” kavramına bağlıydılar Bunun mümkün ve arzu edilir olduğuna inandılar (bunlar aynı şey değil) ve bunun nasıl başarılacağına dair ayrıntılı bir gündem geliştirdiler yüzyılda Batı Avrupae yüzyıl ve sonrasında, şimdi “büyük zenginleşme” olarak adlandırılan, yaşam standardına ilişkin tüm göstergelerin katlanarak arttığı bir deneyim yaşadılar: yaşam beklentisi iki katına çıktı ve kırmızı şaraptan diş bakımına kadar insanlar tarafından tüketilen tüm mal ve Hizmetler önemli ölçüde arttı Böylece asbestin mucizevi bir yapı malzemesi olarak 20

Ancak teknolojik ilerlemenin yol açtığı ekonomik büyümenin büyük bir dezavantajı var: Yeni bir şeyin tam etkileri, tanım gereği hiçbir zaman önceden tam olarak bilinemez


Den azından 17

Bu makalenin okunacak %55’i kaldıgenel-14

İlerlemenin yolu her zaman yukarı doğru olmayabilir, ancak genel ilerleme ilerlemeye devam ediyor Başka bir deyişle teknolojik değişim ekonomik büyümeye yol açmıştır Tarihi bir inişler ve çıkışlar döngüsü olarak görmek yerine, sonunda şu gözlemle:“Güneşin altında yeni bir şey yok”Vaiz kitabının söylediği gibi, Aydınlanma filozofları olarak bilinen entelektüellerin çoğu bir tür ilerlemeye inanıyordu Bu nedenle, istenmeyen sonuçların eninde sonunda ortaya çıkması ve yeniliğin başarılarını tehlikeye atması riski her zaman vardır daha iyi ve daha ucuz Bazı durumlarda zararlı maddelere veya tekniklere alternatifler bulunmuştur İlerlemenin anahtarlarından biri yararlı bilgi, yani maddi refahı artırmak için kullanılabilecek doğal olayların anlaşılmasıydı Geri kalanı abonelere ayrılmıştır yüzyılın ilk yarısında yaygınlaşmasıe Yüzyıl dikkat çekicidir

Farkındalık

Büyüme iyimserleri, haklı olarak, bu tür beklenmedik hataların, bilinmeyene adım atmanın kaçınılmaz bedeli olduğunu, ancak ilerlemenin genel olarak faydalarının maliyetlerden daha ağır bastığını savunurlar

Aydınlanma’nın maddi ilerleme programı, destekçilerinin en çılgın hayallerinin bile ötesinde muazzam bir başarıydı 19